Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
29 Tháng Hai 202010:24 CH(Xem: 5269)
Kính gửi Quý Đạo-Hữu Hội-Viên Hội Phật-Giáo Việt-Nam tại Minnesota. Trước tình hình dịch bệnh Coronavirus (COVID-19) đang có chiều hướng lây lan rộng rãi nhiều nơi, vì để bảo vệ sức khỏe cho quí chư Tôn Đức, quí Phật tử và chung cho cộng đồng, Chùa Phật Ân rất tiếc rằng phải thông báo tạm hoãn lại ngày Đại Hội Thường Niên 2020 và sẽ thông báo sau.
25 Tháng Năm 201611:35 CH(Xem: 3972)
Ngày nay, cùng với sự phát triển và thành tựu rực rở của công nghệ thông tin, chúng ta thấy rằng thế giới quan đa chiều như xích lại gần nhau hơn bao giờ hết.