Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
23 Tháng Năm 20185:49 SA(Xem: 821)
Thay mặt bổn tự, trân trọng kính mời Quý Đồng hương Phật-Tử khắp nơi, hoan hỷ dành thời gian quí báu về chùa tham dự. Kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử cùng bửu quyến sống an lành trong chánh Pháp của Đấng Thế Tôn.
23 Tháng Năm 20185:39 SA(Xem: 763)
Hội chợ Hè An Lạc lần thứ 6 sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 9 tháng 6 năm 2018, từ 11:00 AM - 10:00 PM. Chương trình gồm có: Múa Lân, ca nhạc ngoài trời, các trò chơi cho trẻ em và người lớn, sổ xố trúng thưởng, có bán thức ăn chay thanh đạm và nước giải khát. Trân trọng kính mời quí đồng hương đến ủng hộ.
30 Tháng Năm 20168:09 CH(Xem: 2184)
Xuân Đinh Dậu - 2017
21 Tháng Năm 20173:34 CH(Xem: 1495)
Kính mời quý Đồng hương, quý Phật tử xa gần đến tham dự và ủng hộ Hội Chợ Hè An Lạc do chùa Phật Ân tổ chức vào thứ Bảy, ngày 10 tháng 6, năm, từ 11:00 am - 9:00 pm. Chương trình gồm có ca múa nhạc ngoài trời và ẩm thực chay thanh đạm. Trân trọng kính mời
13 Tháng Giêng 20188:43 CH(Xem: 991)
Lịch Sinh Hoạt cua/ chùa Phật Ân năm 2018
10 Tháng Tám 20175:20 CH(Xem: 1760)
“Ơn cha lành cao như núi Thái Đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi Dầu cho dâng cả cuộc đời Cũng không trả nổi ơn người sinh ra” Kính mời quí Phật tử dành chút ít thời giờ quí báu về bổn tự Phật Ân, cùng với chư tôn đức góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, cha mẹ hiện tiền Phước Thọ tăng long, cha mẹ quá vãng được siêu sanh tịnh cảnh. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quí Phật Tử cùng bửu quyến, vô lượng an lạc, kiết tường như ý. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.
10 Tháng Bảy 201711:08 CH(Xem: 837)
Kính mời quí Phật tử phát tâm đến chùa tu tập Tùng Hạ và hộ trì khóa An Cư Kiết hạ tại chùa Phật Ân từ ngày 7/8 đến 13/8 2017