05 Tháng Bảy 202411:49 SA(Xem: 1237)
06 Tháng Giêng 20199:33 SA(Xem: 4999)
Kính gởi quý Phật tử một vài hình ảnh khóa tu niệm phật và kinh hành với sự hướng dẫn của thầy Tri Sự và chư tăng bổn tự chùa Phật Ân
28 Tháng Năm 20164:28 SA(Xem: 3999)
Khóa Tu Huân Tu Tịnh Nghiệp Niệm Phật Cầu Vãng Sanh được tổ chức vào ngày Thứ Bảy thứ nhất mỗi tháng từ 9 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều. Muốn biết chi tiết về khóa tu này xin liên lạc thầy Tri Sự - ĐĐ Thích Hạnh Kiên qua điện thoại số (623) 313-6757 hoặc email: chua_phatan@yahoo.com.