Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
29 Tháng Chín 20169:58 CH(Xem: 7953)
Nam Bộ là vùng đất mới. Phật giáo ở Nam Bộ do đó cũng chỉ mới xuất hiện trong khoảng 300 năm trở lại đây. Vậy mà, ngôi chùa với tư cách là cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng của đạo Phật lại đi vào văn chương Nam Bộ như là một đối tượng hết sức sinh động
12 Tháng Chín 201611:27 CH(Xem: 6340)
Phật giáo vốn không xa rời với cuộc sống của con người. Đức Phật thị hiện cũng là vì an vui hạnh phúc của nhân loại.
06 Tháng Tám 20166:57 CH(Xem: 10573)
Cuốn sách này được viết ở Thái Lan, nơi tôi đã sống trong một vài năm. Khi tôi gặp người Thái, tôi đã rất ấn tượng trước sự rộng lượng của họ
12 Tháng Bảy 201610:58 CH(Xem: 7409)
Thập bát La-hán là căn cứ vào sách Pháp trụ ký, từ mười sáu vị La-hán diễn biến thành. Mười sáu vị La-hán mặc dù có danh tánh rõ ràng trong kinh điển nhưng thường người ta không nêu ra
17 Tháng Sáu 20163:44 CH(Xem: 4075)
Các bài Giáo Lý Căn Bản do HT Thích Thiền Tâm sọan
09 Tháng Sáu 201610:05 CH(Xem: 4556)
Mọi người đều nên có một tôn giáo và tôn giáo này biểu lộ tư tưởng của họ. Không có tôn giáo, con người sẽ trở thành mối nguy hiểm cho xã hội.
09 Tháng Sáu 20166:38 SA(Xem: 5135)
Hư Vân tôi rất xấu hổ vì chẳng có đạo, chẳng có đức, chẳng có thể nói lời khai thị cao vọng, chỉ lập lại lời dư thừa của người xưa, để đối đáp cùng quý vị.
06 Tháng Sáu 201610:59 CH(Xem: 4876)
Trong thể lệ trong Phật Giáo, khi đến mùa mưa các vị Tỳ-Khưu, Sa-Di phải nhập Hạ trong 3 tháng là an-cư trong một nơi
06 Tháng Sáu 201610:50 CH(Xem: 5344)
Căn cứ vào Tỳ Ni Luật Tạng, hàng năm chư Tăng điều phải có ba tháng tập trung một nơi, ở yên tu học, gọi là cấm túc an cư: dừng bước du hóa (cấm túc)
04 Tháng Sáu 201611:26 CH(Xem: 6574)
“Ngay cả khi tất cả chúng sinh tệ bạc với con, con xin nguyện yêu thương họ hơn cả cuộc sống của mình.”
04 Tháng Sáu 20168:35 CH(Xem: 5220)
Chúng ta tu Phật ai cũng nhắm đến chỗ giải thoát sanh tử. Muốn cầu giải thoát sanh tử thì phải biết nguyên nhân dẫn chúng ta đi trong luân hồi sanh tử.
01 Tháng Sáu 201611:21 CH(Xem: 5960)
Khi chúng ta nói về khoa học Phật Giáo, điều này liên hệ đến những thứ như luận lý (logic), chúng ta biết về mọi thứ như thế nào, và một cách căn bản quan điểm về thực tại - vũ trụ đã hiện hữu như thế nào, v.v…,
01 Tháng Sáu 201610:05 CH(Xem: 5009)
nhận thấy lời văn giản dị, rõ rang; trong sách lại chia ra từng chương, từng bài nhỏ, khiến ai đọc qua cũng có thể hiểu, và nhớ được. Thật là một cuốn sách rất ích lợi và thích hợp như lòng tôi hằng mong ước.
28 Tháng Năm 201612:23 SA(Xem: 3262)
Tâm từ có năng lực ban phát hạnh phúc tạm thời cho chúng ta trong đời này. Khi một việc làm nào có khả năng đem lại hạnh phúc cho ta, thì sự làm việc đó chỉ là một thái độ khôn ngoan.
28 Tháng Năm 201612:17 SA(Xem: 3999)
Ở trong chánh điện thờ Phật, chỉ có cái ý thờ Phật mà thôi, nhưng Phật có tam thân là Pháp thân, Báo thân và Ứng thân.
12 Tháng Năm 20166:33 CH(Xem: 4976)
Phật (Buddha) là một từ ngữ để chỉ người giác ngộ viên mãn. Đức Thích Ca Mâu Ni (Sàkyãmuni) là người đã giác ngộ, nên chúng ta gọi Ngài là Phật. Giác ngộ là thấy biết mọi chân lý về vũ trụ và nhân sinh. Từ chỗ giác ngộ này, đức Phật chỉ dạy các môn đồ còn ghi chép lại thành Tạng kinh.
09 Tháng Mười Hai 201610:50 CH(Xem: 4759)
Phải chăng chính từ hạnh phúc đã bị lạm dụng nhiều đến mức người ta bó tay với nó, quay lưng lại với nó vì những ảo tưởng và sự nhàm chán mà nó tạo tác?
15 Tháng Tư 20183:09 CH(Xem: 3954)
Trong Phật giáo, các từ ngữ “cầu nguyện,” “cầu xin” hay “ước nguyện” được hiểu đồng nghĩa với thuật ngữ “pràrthanà” (Sanskrit) hay “patthanà” (Pali). Pràrthanà bắt nguồn từ gốc “pra + arth” có nghĩa là ước nguyện, ước muốn, mong cầu, cầu xin.
16 Tháng Sáu 201710:44 CH(Xem: 4470)
Hẳn ai cũng biết, một trong những bổn phận căn bản của người xuất gia là thuyết pháp, đem lời vàng vi diệu của Thế Tôn chia sẻ an lạc đến với mọi người.
19 Tháng Năm 201711:55 SA(Xem: 5906)
Hạnh tinh tấn là một bí quyết để đạt thành chánh quả giải thoát. Bài này giới thiệu một số lời phật dạy trong kinh tạng nói về hạnh tinh tấn trong nhà phật