Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm
14 Tháng Sáu 201911:01 SA(Xem: 893)
Xin thay mặt cho Chư Tăng và thay lời cho hội đồng hộ trì Tam Bảo, ban trị sự chùa Phật Ân, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân công đức đến Chư Tôn Đức Tăng Ni đã hoan hỷ chứng minh, chú nguyện và góp công sức vào hội chợ hè An Lạc, chúng tôi xin cảm niệm tri ơn sâu sắc tấm lòng cao đẹp và sự phát tâm cúng dường, ủng hộ, đóng góp công sức và tâm huyết của quí vị mạnh thường quân, các đoàn thể cộng đồng, các cơ sở kinh doanh, các gia đình và cá nhân Phật tử cho hội chợ hè An Lạc. Quí vị đã không quảng ngại tuổi cao, sức yếu, không nề hà công việc cực nhọc đã thức khuya dậy sớm lo toan và chuẩn bị mọi thứ cho công việc gây quỹ cho ngôi Già Lam thân thương này.
07 Tháng Mười 201710:28 CH(Xem: 1224)
Please contact BanThienChuaPhatAn@gmail.com with any questions.
16 Tháng Ba 20183:26 CH(Xem: 930)
Lịch Thực Tập Khóa Thiền Minh Sát Mùa Xuân 2018. Trình Pháp chia ra 2 thời mỗi ngày (trong giờ đi kinh hành 9-10 giờ sáng và 2-3 giờ chiều) - 15 phút cho mỗi thiền sinh. Dù việc đăng ký trình pháp ở dạng "First Come, First Serve", các thiền sinh đã trình pháp rồi nên nhường chổ đăng ký cho các thiền sinh khác. Ban Tổ Chức sẽ theo dõi để điều chỉnh chương trình cho hợp lý. Chương trình sinh hoạt/thực tập có thể thay đổi.
13 Tháng Tư 20199:45 CH(Xem: 395)
Do những điều kiện không thỏa, ban tổ chức xin thông báo việc hoãn khóa thiền mùa Xuân 2019. Hy vọng quý bà con có được nhiều thuận duyên hơn để cùng chung thực tập vào những khóa thiền trong tương lai. Mọi thắc mắc, xin liên lạc với BanThienChuaPhatAn@gmail.com.
24 Tháng Chín 20189:06 CH(Xem: 787)
Bảy ích lợi có được từ việc thực hành Thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ (SatipatthanaVipassana) như đã nêu trong Kinh Đại Niệm Xứ như: thanh lọc tâm, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, vượt qua khổ đau về thân, vượt qua khổ đau về tâm, chứng ngộ Thánh Đạo và Quả, và chứng ngộ Niết Bàn.