Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
11 Tháng Sáu 20163:29 CH(Xem: 3512)
Hình tương 33 Hóa Thân của Bồ Tát Quán Âm (Bộ 2)
08 Tháng Sáu 201610:42 CH(Xem: 3277)
Hình Địa Tạng Bồ Tát
23 Tháng Năm 20164:30 CH(Xem: 4880)
Hình 33 Hóa Thân của Bồ Tát Quán Thế Âm
23 Tháng Năm 20164:04 CH(Xem: 4080)
Hình 18 Vị La Hán
13 Tháng Năm 201611:09 CH(Xem: 33431)