Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 689)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quí Phật tử, Thay mặt ban tổ chức An Cư, kính mời quý Phật tử gần xa về chùa tu học và hộ trì cho khóa an cư được thành công mỹ mãn. Xin quí Phật tử ghi danh tại bàn thư ký để ban tổ chức tiện bề sắp xếp chỗ ngủ nghỉ chu toàn. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính gởi quý chư tăng và quý đạo hữu một số hình ảnh Hội Chợ Hè An Lạc VII tại chùa Phật Ân ngày 8 tháng 6, 2019

17 Tháng Sáu 20194:57 CH(Xem: 632)
Kính gởi quý chư tăng và quý đạo hữu một số hình ảnh Hội Chợ Hè An Lạc VII tại chùa Phật Ân ngày 8 tháng 6, 2019
DSC03637DSC03642DSC03647DSC03653DSC03654DSC03656DSC03672DSC03675DSC03679DSC03682DSC03688DSC03691DSC03693DSC03696DSC03702DSC03703DSC03705
DSC03710DSC03714DSC03720DSC03722DSC03724DSC03725DSC03727DSC03735DSC03736DSC03740DSC03741DSC03743DSC03751DSC03755DSC03757DSC03758
DSC03769DSC03770DSC03772DSC03774DSC03789DSC03790DSC03792DSC03793DSC03795DSC03797DSC03799DSC03806DSC03814DSC03816DSC03818DSC03820DSC03822
DSC03823DSC03827DSC03828DSC03836DSC03838DSC03839DSC03840DSC03843DSC03845DSC03846DSC03847DSC03848DSC03849DSC03850DSC03853DSC03854DSC03869DSC03875DSC03894DSC03899DSC03906DSC03907DSC03908DSC03909DSC03921DSC03928DSC03931DSC03932DSC03935DSC03936DSC03941DSC03945DSC03947
DSC03955DSC03963DSC03964DSC03965DSC03970DSC03975DSC03976DSC03982DSC03986DSC03987DSC03996DSC03997DSC04000DSC04001DSC04005DSC04012DSC04014DSC04019DSC04025DSC04031DSC04032DSC04035DSC04047DSC04051DSC04055DSC04057DSC04061DSC04070DSC04071DSC04074DSC_0005DSC_0006DSC_0007DSC_0009DSC_0011DSC_0012DSC_0014DSC_0016DSC_0017DSC_0018DSC_0027DSC_0029DSC_0030DSC_0031DSC_0033DSC_0034DSC_0036DSC_0037DSC_0038DSC_0039DSC_0040DSC_0042DSC_0043DSC_0045DSC_0046DSC_0047DSC_0049DSC_0050DSC_0053DSC_0055DSC_0056DSC_0060DSC_0061DSC_0062DSC_0063DSC_0064DSC_0066DSC_0068DSC_0069DSC_0071DSC_0072DSC_0073DSC_0075DSC_0076DSC_0077DSC_0078DSC_0080DSC_0081DSC_0083DSC_0084DSC_0086DSC_0087DSC_0088DSC_0089DSC_0090DSC_0091DSC_0092DSC_0093DSC_0096DSC_0099DSC_0102DSC_0104DSC_0105DSC_0107DSC_0108DSC_0109DSC_0110DSC_0111DSC_0113DSC_0115DSC_0116DSC_0118DSC_0119DSC_0120DSC_0121DSC_0124DSC_0125DSC_0128DSC_0129