Bài Kệ Kết Thúc

21 Tháng Bảy 201611:13 SA(Xem: 2138)
Bài Kệ Kết Thúc

BÀI KỆ KẾT THÚC

Khi thời ngũ trược ác thế xảy ra, 
Đây là cách để chuyển hóa chúng vào trong con đường giác ngộ. 
Đây là tinh túy cam lồ của những giáo huấn truyền miệng. 
Nó được truyền xuống từ truyền thống của bậc hiền triết Suvarnadvipa.

Đã đánh thức nghiệp của sự tu hành đời trước 
Và đã được cổ vũ bởi sự dâng hiến mãnh liệt, 
Tôi chẳng màng đến bất hạnh và bôi xấu 
Và đã nhận giáo huấn truyền miệng về thuần hóa chấp ngã. 
Giờ đây thậm chí cho đến lúc chết, tôi không ân hận gì.

(Hai câu kệ này là những bình giảng kết luận của Geshe Chekawa Yeshe Dorje, tác giả của Bản Văn Bảy Điểm Tu Tâm.)