Khóa lễ hàng Tuần

31 Tháng Năm 20164:25 SA(Xem: 5701)
Khóa lễ hàng Tuần
Khóa lễ hàng Tuần:

10 giờ 30 sáng mỗi Chủ-nhật. Phật-Tử có thể xin cầu-an hoặc cầu-siêu cho thân nhân trong các khóa lễ hàng tuần. Quý Phật Tử muốn dâng sớ cầu an hoặc cầu siêu xin đến trước để điền sớ. Các sớ đưa lên chánh điện sau 10 giờ 30 sẽ làm lễ trong tuần sau.

Xin lưu ý đây là khóa lễ chung hàng tuần cho Phật-tử. Các Phật-tử theo Tịnh Tông xin xem phần Niệm Phật và Bát Quan Trai ở dưới.