Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Khóa Tu Bát Quan Trai

28 Tháng Năm 20164:48 SA(Xem: 4055)
Khóa Tu Bát Quan Trai
Khóa Tu Bát Quan Trai:

Khóa tu Bát Quan Trai được tổ chức vào ngày Thứ Bảy thứ ba mỗi tháng. Khóa tu bắt đầu từ 8 giờ sáng thứ Bảy đến 8 giờ sáng Chủ Nhật.

Muốn biết chi tiết về khóa tu này xin liên lạc thầy Tri Sự - ĐĐ Thích Hạnh Kiên qua điện thoại số (623) 313-6757 hoặc qua điện-thư (email) chua_phatan@yahoo.com

Lịch Bát Quan Trai  tháng 12 năm 2018

Tháng 12 (Dec.): Thứ Bảy ngày 22 - Chủ Nhật ngày 23