Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Chuyên Đề
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Thư Mời Phật Đản 2016

02 Tháng Năm 201610:31 CH(Xem: 4269)
Thư Mời Phật Đản 2016
logo_bg2Giáo Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Hoa-Kỳ
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation - USA
Hội Phật Giáo Việt-Nam tại Minnesota
VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION IN MINNESOTA
CHÙA PHẬT-ÂN – PHAT-AN TEMPLE
475 Minnesota Ave, Roseville - Mailing: PO Box 13756, Roseville, MN 55113
Tel.: (651) 482-7990
Web Site: PhatAn.org – E-mail: chua_PhatAn@yahoo.com


Nam-Mô Lâm-Tỳ-Ni Viên Vô-Ưu Thọ Hạ Thị-Hiện Đản-Sanh
Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật!

Kính thưa Quý Phật tử, quý đồng hương xa gần:

Đại-Lễ Phật-Đản PL. 2560 sẽ được tổ-chức tại Chùa Phật-Ân vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày Chủ nhật 15 tháng 5 năm 2016 nhằm ngày 8 tháng Tư năm Bính Thân. Đại lễ sẽ do Hòa-Thượng lãnh đạo tinh thần Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký HĐĐH GHPGVNTN Hoa-Kỳ, Viện Chủ chùa Phật-Đà San Diego CA, Lãnh-Đạo Tinh Thần chùa Phật-Ân chứng minh và chủ lễ.

Chương trình Đại Lễ Phật-Đản sẽ gồm có:
- 10: 00 sáng Phật tử Vân tập chánh điện
- 10:30 sáng: Thuyết Pháp
- 11: 00 sáng: Cử hành đại lễ chính thức (có chương trình riêng)
- 12: 15: Cúng dường trai tang
- 12:30 trưa: Phật tử thọ trai & Chương trình văn nghệ Phật đản chủ đề "Mừng Phật Đản Sanh”
- 3:00 chiều: Lễ Quy Y dành cho quí Phật tử muốn phát tâm qui y Tam Bảo
- 4:00 chiều: Cúng Thí Thực – Hoàn Mãn

Thay mặt bổn tự, chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật tử, quý đồng hương hoan hỷ sắp xếp thời giờ quí báu để tham dự đại lễ Khánh-Đản, kỷ niệm và đón mừng ngày đản sanh của Đức Từ-Phụ.
Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Quý Đạo-Hữu và gia-quyến thân tâm an lạc, vạn sự cát tường như ý.

Hội Trưởng
Hội Phật Giáo Việt-Nam tại Minnesota
Ưu-Bà-Tắc Bồ-tát-giới Trí-Viên
chu-ky-tri-vien