Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 152)
Kính gởi quý Phật tử một vài hình ảnh của khóa lễ Cầu An và Cầu Siêu tại chùa Phật Ân dưới sự hướng dẫn của thầy Tri Sự Thích Hạnh Kiên và chư tăng bổn tự
(Xem: 143)
Kính gởi quý Phật tử một vài hình ảnh khóa tu niệm phật và kinh hành với sự hướng dẫn của thầy Tri Sự và chư tăng bổn tự chùa Phật Ân
(Xem: 182)
Kính gởi quý Phật tử vài hình ảnh khóa tu Bát Quan Trai tại chùa Phật Ân dưới sự chứng minh của Hoà Thượng Lãnh Đạo Tinh Thần Thích Nguyên Siêu

CHÚ TIỂU VỚI VỊ SƯ GIÀ

15 Tháng Ba 20175:54 CH(Xem: 1668)
CHÚ TIỂU VỚI VỊ SƯ GIÀ
Phàm làm việc gì cũng nên có cái tâm chân thật , không nên khách sáo trống rỗng
Có một chú tiểu rất thông minh đến gặp một vị Sư già trong một ngôi chùa cổ ở nông thôn và nói rằng:
“Mô Phật Bạch Ngài,Ngài nổi tiếng lắm, đi đâu con cũng nghe danh Ngài”.
Được khen, vị Sư già liền hướng vô bên trong và kêu:
“Này thị giả, hãy mang kẹo ra cho chú tiểu”.
Chú tiểu nói tiếp:
“Ngài làm như vậy, sao mà giống như Phật dạy quá!”
Vị Sư già lại gọi:
“Thị giả, mang thức ăn ngon ra cho chú tiểu”.
Chú tiểu khôn ngoan đó lại nói tiếp:
“Chính Ngài là Đức Phật tại thế”.
Image result for Chú Tiểu với Vị Sư Già

Vị Sư già lại gọi vào trong:
“Hãy mang thêm 3 đồng tiền vàng cho chú".
Chú tiểu nghĩ rằng như vậy là đủ rồi, và đứng chờ nhận quà.
Chờ mãi mà không thấy ai ra, chú hỏi vị Sư già sao thị giả của Ngài chưa đem kẹo, thức ăn và vàng ra ?
Vị Sư già nói:
“ Tại sao ta phải cho con kẹo, thức ăn, vàng thật chớ ? 
Con chỉ cho ta những lời nói trống rỗng. Ta cũng cho lại con những lời nói trống rỗng! "
Chú tiểu.......

Tác giả bài viết: Sưu tầm