Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Thông Báo về việc Sinh Hoạt tại chùa Phật Ân

05 Tháng Tư 20216:40 CH(Xem: 4018)
Thông Báo về việc Sinh Hoạt tại chùa Phật Ân

Kính gởi quý Đồng hương Phật tử,

    Thể theo nhu cầu sinh hoạt Phật sự của quý Phật tử, ngoài khóa lễ mỗi sáng Chủ Nhật hằng tuần, chùa Phật Ân nay sẽ có thêm khóa Hồng Danh Sám Hối vào tối 14 và 30 (hoặc 29) vào lúc 7 giờ  tối của mỗi tháng.

Ngoài ra, Chùa vẫn mở cửa hằng ngày để quý Phật tử tùy nghi đến lễ Phật.

Tuy nhiên, vì  sức khỏe chung của cộng đồng, nên có giới hạn số người vào, đứng cách xa khi lễ Phật và phải đeo khẩu trang khi vào chùa.

 

Kính thông tin đến quý đồng hương Phật tử liễu tri.