Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Cáo phó Bà Đinh Thị Phương

27 Tháng Mười Hai 20238:57 SA(Xem: 829)
Cáo phó Bà Đinh Thị Phương
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc, kính báo cùng quý thân bằng quyến thuộc
và quý thân hữu xa gần: Vợ, Mẹ chúng tôi là:
Bà Đinh Thị Phương  - Pháp danh: Đồng Thảo
Đã mẫn phần tại tư gia lúc 8 giờ 15 ngày 21 tháng 12 năm 2023.

Thông tin chi tiết cho tang Lễ: https://www.facebook.com/photo?fbid=378339561520457&set=a.194218046599277