Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ 4/2024

02 Tháng Tư 20244:30 CH(Xem: 183)
Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ 4/2024
Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ do Hòa Thượng Thích Như Điển, trưởng đoàn, sẽ hoằng pháp tại Minnesota trong tháng 4/2024.
Hòa Thượng Thích Như Điển sẽ thuyết pháp tại Chùa Phật Ân thứ bảy, ngày 20/04/2024 lúc 7 giờ tối.
Kính mời quý Phật tử về chùa tham dự.