Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

GIỚI THIỆU TRANG NHÀ PHẬT ÂN

25 Tháng Năm 201611:35 CH(Xem: 5066)
GIỚI THIỆU TRANG NHÀ PHẬT ÂN

Kính thưa quí độc giả, thiện hữu trí thức!

Ngày nay, cùng với sự phát triển và thành tựu rực rở của công nghệ thông tin, chúng ta thấy rằng thế giới quan đa chiều như xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Sự hình thành của Phật giáo từ khi đức Thích tôn thành tựu đạo giác ngộ dưới cội bồ đề ở xứ Ấn Độ, đến khi bánh xe pháp luân bắt đầu luân chuyển từ vườn Lộc Uyển, pháp vị cam lồ đó đã lan truyền thấm đượm  mọi nơi trên chốn địa cầu này. Dù Pháp vị ấy mang những hình thức nào, từ công truyền, khẩu truyền hoặc bí truyền, những người hữu duyên, may mắn đều được nếm trải hương vị của giải thoát, an lạc.

      Với phương tiện thế cơ huyền xảo, muốn chuyển tải những giáo lý của đấng giác ngộ đến với mọi người bằng con đường nhanh nhất, ngày nay nhiều trang điện tử mang nội dung Phật giáo được hình thành. Trang nhà phatan.org cũng không ngoài mục đích đó là: Mong muốn được giới thiệu, thông báo và cập nhật những tin tức, lịch sinh hoạt của chùa Phật Ân  đến toàn thể quí Phật tử để tiện bề theo dõi, phát tâm tu tập. Ngoài ra chúng tôi cũng mong muốn phổ cập những giáo lí của nhà Phật đến quí đọc giả, thiện hữu trí thức có tâm niệm muốn nguyên cứu, học hỏi tu tập theo giáo lí Phật đà.

          Hiện này trang nhà phatan.org đang trong quá trình hình thành và phát triển, Ban Bên Tập chúng tôi rất mong muốn sự công tác của quí phật tử, phát tâm tham dự đánh máy, dịch thuật, sưu tầm… cũng như  chúng tôi mong muốn được lắng nghe những sự chỉ giáo của những vị cao minh để cho trang web mỗi ngày một hoàn thiện hơn.

Kính chúc chư Tôn Đức và quý Phật tử, độc giả xa gần thân tâm thường lạc, vạn sự an lành!

BAN BIÊN TẬP