Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

TỔNG HỢP NHỮNG CÂU CA DAO – TỤC NGỮ VỀ HỌC TẬP HAY NHẤT

27 Tháng Năm 20162:49 CH(Xem: 100046)
TỔNG HỢP NHỮNG CÂU CA DAO – TỤC NGỮ VỀ HỌC TẬP HAY NHẤT

Học tập không có bất cứ giới hạn về con người, không gian hay thời gian. Học tập vừa là trách nhiệm, vừa là quyền lợi của con người. Tuy nhiên, việc học luôn đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao của con người. Những câu ca dao – tục ngữ hay về học tập dưới đây có thể giúp bạn có ý chí hơn trong việc học đấy:

Tổng hợp những câu ca dao - tục ngữ về học tập hay nhất -1
NHỮNG CÂU CA DAO VỀ HỌC TẬP HAY NHẤT:

– Học là học biết giữ giàng Biết điều nhân nghĩa biết đàng hiếu trung.

– Làm người mà được khôn ngoan Cũng nhờ học tập mọi đường mọi hay Nghề gì đã có trong tay Mai sau rồi cũng có ngày ích to.

– Học là học để làm người Biết điều hơn thiệt biết lời thị phi.

– Học trò học hiếu học trung Học cho đến mực anh hùng mới thôi. – Học là học để mà hành Vừa hành vừa học mới thành người khôn.

– Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi.

Tổng hợp những câu ca dao - tục ngữ về học tập hay nhất -2
NHỮNG CÂU TỤC NGỮ VỀ HỌC TẬP Ý NGHĨA:

– Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi.

– Học ăn học nói, học gói học mở.

– Học hay cày biết.

– Học một biết mười.

– Học thầy chẳng tầy học bạn.

– Học thầy học bạn, vô vạn phong lưu.

– Ăn vóc học hay.

– Bảy mươi còn học bảy mươi mốt.

– Có cày có thóc, có học có chữ.
Tổng hợp những câu ca dao - tục ngữ về học tập hay nhất -3
– Có học, có khôn.

– Dao có mài mới sắc, người có học mới nên.

– Dẫu rằng thông hoạt, chẳng học cũng hư đời, tài chí bằng trời, chẳng học cũng là phải khổ.

– Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng.

– Dốt đến đâu học lâu cũng biết.

– Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

– Hay học thì sang, hay làm thì có.

– Học để làm người.

– Học hành vất vả kết quả ngọt bùi.

– Học khôn đến chết, học nết đến già.