Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Đạo Phật Áp Dụng Vào Đời Sống Hằng Ngày

06 Tháng Tám 20167:18 CH(Xem: 2910)
Đạo Phật Áp Dụng Vào Đời Sống Hằng Ngày


ĐẠO PHẬT ÁP DỤNG VÀO ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY
 
Cương lĩnh giáo lý nhập thế của Phật giáo Việt Nam hiện đại 
Thích Huyền Quang và Thích Nhất Hạnh 
Viện Hóa Đạo xuất bản lần thứ nhất - 1973 Nhà xuất bản Phương Đông tái bản 2010

dao_phat_ap_dung_vao_doi_song_hang_ngay-content