Cổng Khốn Cùng Đã Đóng

04 Tháng Tám 201610:55 CH(Xem: 1946)
Cổng Khốn Cùng Đã Đóng

Cổng Khốn Cùng Đã Đóng

Chiếc xe giáo pháp được Đức Phật trưng bày lần đầu tiên trong bài pháp thuyết cho năm vị Kiều Trần Như tại vườn Lộc Giả cách nay trên hai ngàn năm trăm năm. Bài pháp này về sau được gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân.

Trước khi Đức Phật xuất hiện, thế gian sống trong tăm tối, ngu muội, không biết gì đến Bát Chánh Đạo. Nhiều nhà ẩn cư, đạo sĩ, triết gia, thông thái, mỗi người đều nắm giữ quan điểm, lý luận, tư tưởng, lý thuyết, học thuyết riêng về chân lý. Thời bấy giờ, một số lý thuyết gia cho rằng Niết Bàn là hạnh phúc của dục lạc ngũ trần. Bởi thế họ đắm chìm trong thú vui vật chất. Một số khác khinh bỉ thái độ này và phản ứng lại bằng chủ trương ép xác khổ hạnh, không cho thân thể hưởng thụ các dục lạc và xem sự ép xác khổ hạnh là nỗ lực thánh thiện. Nói chung, chúng sanh sống trong mê muội. Họ không đến gần chân lý. Bởi thế, sự tin tưởng và hành động của họ có tính cách võ đoán. Mỗi người có quan điểm, tư tưởng riêng, dựa vào đó họ làm rất nhiều chuyện khác nhau.

Đức Phật từ bỏ cả hai, lợi dưỡng và khổ hạnh. Đạo của Ngài là trung đạo, không nghiêng về một thái cực nào. Ngài trình bày Bát Chánh Đạo khiến chúng sanh có đức tin chân chánh. Đức tin chân chánh phát sinh vì chân lý đã được hiển bày. Đây là loại đức tin dựa trên chân lý thực tại chứ không phải chỉ là những lý thuyết, tư tưởng suông phát sinh từ ý niệm vô căn cứ. Đức tin có một ảnh hưởng lớn lao đối với tâm. Bởi thế, Đức tin là một trong Ngũ căn. Nhờ có đức tin mới có Tinh tấn. Đức tin làm khởi sinh động cơ thực hành và trở thành căn bản của mọi pháp khác như Niệm, Định và Huệ. Lúc giảng dạy Bát Chánh Đạo lần đầu tiên cho năm thầy Kiều Trần Như, Đức Phật đã nói đến sự quan trọng của ngũ căn: tín, tấn, niệm, định, huệ. Những lời dạy của Ngài kích động tâm chúng sanh, và nhờ thế, chân tự do và hạnh phúc đến trong tầm tay của họ.

Cầu mong các bạn có được một đức tin chân thành và thâm sâu vào pháp hành thiền. Ước mong đây là bước căn bản giúp các bạn đạt được mục tiêu tối hậu giải thoát.