24 Tháng Năm 201710:05 SA(Xem: 8561)
Quyển hồi ký này của tu sĩ Yogananda có một giá trị độc đáo vì nó là một trong những tác phẩm nói về các bậc thánh nhân, hiền triết Ấn Độ.
19 Tháng Năm 201712:30 CH(Xem: 5141)
Choden Rinpoche - thuộc Tu viện Sera Je – là một trong những Lạt ma phái Gelug cao cấp nhất, trước năm 1985 ngài hầu như không được biết tới ở ngoài xứ Tây Tạng.
16 Tháng Ba 20176:56 CH(Xem: 3546)
Cuộc sống xô bồ và dồn dập trong các xã hội phương Tây không cho phép một số người có thì giờ đọc toàn bộ những quyển sách liên quan đến các vấn đề khúc mắc của tâm linh.
20 Tháng Hai 201711:48 CH(Xem: 3571)
CHO VÀ NHẬN Một Phương Pháp Thực Tiển Hướng Đến Từ Ái và Bi Mẫn Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma Anh dịch: Geshe Thupten Jinpa Chuyển ngữ: Tuệ Uyển - 31/08/2011
20 Tháng Hai 201711:34 CH(Xem: 5082)
Nếu quan điềm sai lầm rằng con người và sự vật tồn tại một cách độc lập là nguyên nhân của tất cả những quan điểm và cảm xúc
26 Tháng Mười Một 201610:36 CH(Xem: 4864)
Tiểu sử của một lama vĩ đại được gọi là “namtar” (rnam-thar), một tiểu sử mang tính cách giải thoát, vì nó tạo nguồn cảm hứng cho người nghe noi theo gương của ngài để đạt được giải thoát và giác ngộ. Tiểu sử của ngài Tông Khách Ba (Tsongkhapa) (rJe Tsong-kha-pa Blo-bzang grags-pa) (1357-1419) thật sự gây nhiều cảm hứng
26 Tháng Mười Một 201610:31 CH(Xem: 3620)
Nhờ lòng tử tế của Ngài Lama Atisha khi viết Ngọn đèn Soi đường đến Giác ngộ mà giờ đây những ai đã gặp Lamrim sẽ không thể nhầm lẫn và biết mình bắt đầu ở đâu trên đường đạo từng bước đến giác ngộ
28 Tháng Mười 20169:40 CH(Xem: 3558)
Phật giáo truyền nhập Tây tạng được xem như chính thức từ vua Srong-btsan sGam-po (569–649?/605–649 Tl?); nhưng phải đợi hơn một thế kỷ sau, dưới triều vua Khri-srong- lde-btsan (755-797 Tl), với sự trở lại Tây tạng lần thứ hai của Tịch Hộ....
30 Tháng Tám 20166:32 CH(Xem: 4360)
Giáo lý Phật Đà được truyền đến Tây Tạng dưới sự bảo trợ của một dòng truyền thừa cổ xưa các vị vua. Người ta nói rằng các vị bán thần đến từ dòng dõi hoàng gia Punjab
30 Tháng Tám 20166:30 CH(Xem: 3481)
Khi người ta đến để nghe tôi giảng, nhiều người làm như thế với mục tiêu đón nhận một thông điệp hay một kỷ năng cho việc bảo vệ niềm hòa bình nội tại và cho việc đạt đến một sự thành công trong đời sống.
30 Tháng Tám 20166:28 CH(Xem: 2740)
Chỉ để làm lợi ích cho riêng mình, ngay cả các Thanh Văn và Phật Độc Giác Cũng phải nỗ lực như người cứu đầu mình đang bốc cháy:
30 Tháng Tám 20166:26 CH(Xem: 3803)
TRÌNH TỰ TU THIỀN Tác giả: A Xà Lê Liên Hoa Giới Acharya Kalamashila Hồng Như Thubten Munsel chuyển Việt ngữ Thư Viện Nalanda Vietnamese Nalanda Library Ấn Tống Điện Tử 2008
30 Tháng Tám 20166:22 CH(Xem: 2928)
TINH CHẤT CỦA VÀNG TINH LUYỆN: NGUYÊN LÝ CHỈ ĐẠO CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ Luận giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ Ba (1543-1588) về “Bài Ca Tâm Linh Lamrim” của Đức Tsongkhapa Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên
30 Tháng Tám 20165:26 CH(Xem: 2832)
Ý tưởng về bồ đề tâm thật không thể nghĩ bàn! Nó khiến cho tất cả những công việc nào không liên quan đến việc làm lợi lạc cho chúng sanh trở nên buồn chán và bất toại nguyện.
30 Tháng Tám 20165:23 CH(Xem: 3357)
Các Lạt ma gốc của tôi, Ngak’chang Rinpoche và Khandro Déchen, đã khẩn cấp yêu cầu tôi phải làm cho bản văn này đến được với càng nhiều người càng tốt. Các ngài đã tìm kiếm bản văn này suốt mấy năm nay, và sau một cuộc truy tìm lâu dài,
30 Tháng Tám 20165:17 CH(Xem: 3503)
Mùa hè năm 2011, tôi may mắn được tham gia một chuyến hành hương đến Ngân Sơn-Tây Tạng. Ngân Sơn (Kailash) là giấc mơ của tôi từ nhiều năm qua. Chuyến hành trình bắt đầu từ Kathmandu, thủ đô Nepal, vượt núi Hy Mã qua biên giới Trung Quốc, đến Tây Tạng.
30 Tháng Tám 20165:14 CH(Xem: 5567)
ừ hai giáo lý được giảng vào Tháng Năm 1987 tại Tu viện Kopan và Viện Himalayan Yogic, Nepal. Nhà Xuất bản Wisdom xuất bản lần đầu tiên năm 1993 như một Bản Ghi chép Trí tuệ.
30 Tháng Tám 20165:10 CH(Xem: 3446)
TÂM YẾU CỦA CÁC ĐẠO SƯ VĨ ĐẠI Nguyên tác: “Heart-Essence of The Great Masters” of H.H. Dudjom Rinpoche Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên
30 Tháng Tám 20165:04 CH(Xem: 3327)
Dịch : Garma C. C. Chang và Glenn H. Mullin Nguyên tác: Six Yogas of Naropa & Teachings on Mahamudra Garma C. C. Chang. Snow Lion 1986. Readings on the Six Yogas of Naropa Glenn H. Mullin. Snow Lion 1997 Nguyễn An Cư và Trùng Hưng Việt dịch, NXB: THIỆN TRI THỨC, 2003
30 Tháng Tám 20164:22 CH(Xem: 2923)
Bên bờ Sông Hằng, những lời giảng này được Ngài Tilopa dạy cho Naropa Phạn Ngữ (Sanskrit): Mahamudra Upadesham, Tạng Ngữ: Chaggya Chenpo Menngag Bản tiếng Anh do Ari Kiev chuyển ngữ: Essential Instructions on Mahamudra Bản tiếng Việt do Cư Sĩ Nguyên Giác chuyển ngữ