30 Tháng Tám 20163:36 CH(Xem: 3892)
Một bài giảng khúc chiết về con đường đạt đến giác ngộ (Liberation in the Palm of Your Hand- Aconcise discourse on the path to enlightenment)
26 Tháng Tám 201611:23 CH(Xem: 5147)
Nền tảng của những sự thực tập Phật Pháp chính yếu không nên thay đổi. Thí dụ căn bản của Bồ Đề Tâm (tâm đại bi) [thái độ vị tha của việc cố gắng vì Phật Quả như một phương tiện để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh
26 Tháng Tám 201611:17 CH(Xem: 3262)
Đại Thủ Ấn không thể truyền dậy. Nhưng Naropa, con là kẻ thông minh xuất chúng, Con đã trải qua bao khổ hạnh,
26 Tháng Tám 201611:12 CH(Xem: 3391)
Tuyển tập Giáo huấn của các Đạo sư Tây Tạng Bản dịch Việt ngữ của Liên Hoa & Thanh Liên
26 Tháng Tám 201611:11 CH(Xem: 3122)
Một số người nghĩ rằng họ biết tất cả về Đạo Phật và Phật tử chỉ bởi vì họ đã đọc một vài quyển sách. Họ cầm một quyển lên, “Hmm. Hãy xem quyển sách này nói gì
26 Tháng Tám 201611:08 CH(Xem: 2691)
Tôi thường cầu nguyện rằng tất cả chúng ta sẽ luôn luôn tiếp cận Pháp như những đứa trẻ con. Bởi khi chúng ta bám chấp vào tâm thức của riêng ta, hình ảnh của bản thân ta, năng lực trí thức của ta, ta đánh mất một điều gì đó.
16 Tháng Tám 20161:15 CH(Xem: 3080)
Một tuyển tập những khai thị của đức Liên Hoa Sanh cho dakini Yeshe Tsogyal và các đệ tử thân cận khác từ những khám phá kho tàng terma của Nyang Ral Nyima OŠzer, Guru Chošwang, Pema Ledrel Tsal, Sangye Lingpa, Rigdzin Gošdem, & Chokgyur Lingpa.
16 Tháng Tám 201612:15 CH(Xem: 4368)
Giáo huấn Dakini là khẩu truyền về thực hành Giáo Pháp của Guru Rinpoche (Liên Hoa Sanh) đã ban khi Ngài ở Tây Tạng vào thế kỷ thứ 9. Những khai thị này được ghi chép bởi vị đệ tử chính của Ngài, Dakini Yeshe Tsoygal, công chúa xứ Kharchen.
21 Tháng Bảy 201611:37 CH(Xem: 5114)
Quyền dịch thuật Việt ngữ, dựa trên bản Anh ngữ, được sự đồng thuận cho phép từ gia đình của dịch giả Anh ngữ quá cố Garma C. C. Chang (xin xem chi tiết trong bài Thay Lời Giới Thiệu “Viết về Nhân Duyên của Đạo Ca Milarepa
21 Tháng Bảy 201611:12 CH(Xem: 4066)
Tác phẩm “ Life and Teaching of the Masters of the Far East » (1935) ”, hồi ký của Dr. Blair T. Spalding (1857 – 1953) Một phần của hồi ký đã được Nguyên Phong chuyển ngữ với tựa đề “Hành Trình Về Phương Đông
21 Tháng Bảy 201610:52 CH(Xem: 5011)
Ngoài đường hàng không thông dụng gần như tuyệt đối, muốn đến Lhasa (Tây Tạng) bằng đường bộ trên lý thuyết có bốn đường: từ Vân Nam, Thành Đô, Tây Ninh (tỉnh Thanh Hải), Urumqi (Tân Cương).
21 Tháng Bảy 201610:24 CH(Xem: 6080)
"Mùi hương trầm" là ký sự du hành tại Ấn Độ, Trung Quốc và Tây Tạng của tác giả TS. Nguyễn Tường Bách. Tác giả vừa là nhà khoa học (tiến sĩ Vật lý tại Đức) vừa là một doanh nhân, vừa là một Phật tử mộ đạo. Vì vậy được du hành qua các địa danh lịch sử của Phật giáo làm niềm mơ ước của tác giả.
21 Tháng Bảy 201610:05 CH(Xem: 5982)
Trong thế kỷ XX, phương Tây có hai người tìm hiểu đất nước Tây Tạng rất sâu sắc, đó là bà Alexandra David Néel và ông Anagarika Govinda. Cả hai vị này đã từng sống nhiều năm tại Tây Tạng, từng tu tập thiền định
21 Tháng Bảy 20169:50 CH(Xem: 5430)
KHÔNG ĐUỔI THEO THAM MUỐN là thực hành Pháp; theo đuổi tham muốn là không thực hành Pháp. Sự việc chỉ đơn giản như thế. Toàn bộ ý nghĩa thiết yếu của Mở rộng Cánh Cửa Thánh Pháp
21 Tháng Bảy 20169:43 CH(Xem: 5686)
Các Đạo sư của sự Thiền định và những Điều Huyền diệu là một tuyển tập tiểu sử của các vị Thầy chứng ngộ mà cuộc đời thì tràn đầy sự an bình, giác ngộ và những điều huyền diệu lạ lùng.
21 Tháng Bảy 201610:58 SA(Xem: 3795)
Cuốn sách này là một bản dịch của Ban Dịch Thuật Nalanda về tác phẩm Bản Văn Bảy Điểm Tu Tâm của Chekawa Yeshe Dorje, với một bình giảng căn cứ trên những giảng dạy miệng do Chošgyam Trungpa Rinpoche trình bày.
21 Tháng Bảy 20169:42 SA(Xem: 2955)
Việc chúng ta được sinh ra làm người mang lại cho ta cơ hội và thuận lợi để thực hành Pháp và cho ta con đường dẫn tới truyền thống bao la và sâu xa của Phật Pháp. T
19 Tháng Bảy 20166:48 CH(Xem: 3157)
Pháp Luyện Tâm, hay lojong (blo sbyong), theo nguyên văn có nghĩa là “luyện tập hay tịnh hóa tâm”. Nó đề cập đến các pháp thiền quán mà ta áp dụng để tịnh hóa tâm, cũng như loại sách diễn tả những pháp tu này
18 Tháng Bảy 201611:26 CH(Xem: 3899)
Đây là di chúc của Tu viện trưởng Tôn quý Achö (Achos), người đã thành tựu thân cầu vồng khi sắp mất.
17 Tháng Bảy 201612:00 SA(Xem: 5713)
Trong ba loại giới hạnh được đề cập ở đây, giới hạnh thứ nhất là tiết chế những ác hạnh. Như được mô tả ở trên, có mười ác hạnh cần tránh bởi chúng là cội gốc của sinh tử