Mục Lục

19 Tháng Bảy 20168:40 CH(Xem: 2827)
Mục Lục

CHỦ ĐỘNG CÁI CHẾT
ĐỂ TÁI SINH TRONG MỘT KIẾP SỐNG TỐT ĐẸP HƠN
Đức Đạt Lai Lạt Ma 
Hoang Phong dịch 
Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2010

MỤC LỤC

Lời mở đầu 
Ý thức về cái chết 
Mở rộng tầm nhìn 
Những bất lợi khi che dấu cái chết 
Những điều lợi khi ý thức được vô thường 
Tự giải thoát khỏi sự sợ hãi 
Nhìn tổng quát về bài thơ 
Mở đầu bài thơ: Quy phục Văn Thù Sư Lỵ 
Tóm lược những lời khuyên 
Chuẩn bị cho cái chết 
Tóm lược những lời khuyên 
Vượt qua những chướng ngại cản trở 
Một cái chết tốt lành 
Tóm lược những lời khuyên 
Tạo những điều kiện thuận lợi vào giờ phút lâm chung 
Tóm lược những lời khuyên 
Thiền địng trong khi chết 
Bốn giai đọan đầu tiên theo thứ tự bình thường 
Sự tan biến của tứ đại 
Tóm lược những lời khuyên 
Cấu trúc bên trong 
Các cấp bậc tri thức 
Cấu trúc của kinh mạch trong cơ thể 
Cấu thể của khí lực trong cơ thể 
Những giọt lỏng căn bản của cơ thể 
Bốn giai đọan cuối cùng của cái chết 
Chứng ngộ tánh không 
Tóm lược những lời khuyên 
Ánh sáng trong suốt của cái chết 
Những giọt tinh tế, nền tảng của những tâm thức tinh tế 
Tóm lược những lời khuyên 
Thần linh Du già 
Giao hợp sinh lý và con đường tâm linh 
Tóm lược những lời khuyên 
Phản ứng trong giai đọan chuyển tiếp 
Các trình độ tu tập khác nhau 
Tóm lược những lời khuyên 
Hướng về sự tái sinh tích cực 
Tóm lược những lời khuyên 
Suy tư hằng ngày về bài thơ 
Phụ lục 
Chú Thích