Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Phụ Lục 5 Pháp Luyện Tâm Bảy Điểm

30 Tháng Tám 20164:17 CH(Xem: 2242)
Phụ Lục 5 Pháp Luyện Tâm Bảy Điểm

PHỤ LỤC 5
PHÁP LUYỆN TÂM BẢY ĐIỂM

Om svasti. 
{Kính lễ tâm đại bi} 
Mặc dù có nhiều cách giảng dạy chỉ giáo về tu tâm Đại thừa, geshe Chaekawa đã lập ra truyền thống bảy điểm sau đây: 
(1) dạy những chuẩn bị tiên quyết cho pháp này:ư 
(2) luyện tâm bồ đề: nền tảng; 
(3) chuyển hóa nghịch cảnh thành con đường giác ngộ, 
(4) dạy một pháp tu để áp dụng suốt đời; 
(5) tiêu chuẩn của một tâm đã thuần thục; 
(6) những phát nguyện của pháp luyện tâm; 
(7) lời khuyên trong sự luyện tâm. 
A. NHỮNG CHUẨN BỊ CHO PHÁP NÀY 
Có ba: 
1. Thiền quán về thân người khó d; 
2. quán về chết và vô thường; 
3. quán về những lỗi lầm của sinh tử. 
B. LUYỆN TÂM BỒ ĐỀ, NỀN TẢNG. 
Có hai: 
1. bồ đề tâm tuyệt đối 
2. tương đối. 
1. BỒ ĐỀ TÂM TUYỆT ĐỐI 
Có ba tiểu mục: 
a) chuẩn bị; 
b) thời thiền quán; 
c) giữa các thời thiền. 
a) Chuẩn bị: 
1/ Quy y và phát tâm bồ đề; 2/ khẩn cầu; 3/ dâng lời cầu nguyện bảy phần; 4/ thế ngồi cho đúng; 5/ thở hai mươi một hơi an tịnh. 
b) Thời thiền quán: 
Nghĩ các pháp như giấc chiêm bao. 
Quán xét với căn bản của cái biết vô sanh. 
Ngay cả pháp đối trị cũng sẽ tan vào nền của căn bản vạn pháp. 
c) Giữa các thời thiền 
Hãy như là người ở trong mộng. 
2. QUÁN BỒ ĐỀ TÂM TƯƠNG ĐỐI 
Có hai đoạn: 
a) Trong thời thiền 
b) Giữa các thời thiền. 
a) Trong thời thiền 
Luyện tâm cho và nhận 
Trên hai luồng khí 
b) Giữa các thời thiền 
Ba chủ đề, ba độc tố, ba thiện căn. 
Trong đời sống hàng ngày, 
Đọc những bài thi kệ để buộc niệm, 
Xây dựng sự “nhận lấy” khởi từ bản thân. 
3. CHUYỂN NGHỊCH CẢNH THÀNH CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ 
Khi vũ trụ đầy tội lỗi, 
Thì hãy chuyển những hoàn cảnh không may 
Thành con đường giác ngộ. 
Có hai phần: a. bằng ý nghĩ; b. bằng hành động. 
a) Bằng ý nghĩ 
Có hai: i) tương đối; ii) tuyệt đối. 
i) Tương đối: 
Hãy trách cứ một điều duy nhất. 
Thiền quán về sự tử tế của tất cả hữu tình. 
ii) Tuyệt đối: 
Xem mọi hiện tượng lừa dối 
Đều như là bốn thân. 
Đây là cách duy trì tuyệt hảo 
Tánh không tuyệt đối. 
b) Bằng hành động: 
Phương tiện tối thượng có bốn hành vi 
Hãy sử dụng ngay thiền quán 
Càng nhiều càng tốt. 
4. MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐỂ ÁP DỤNG SUỐT ĐỜI 
Tinh túy của chỉ giáo ngắn gọn này 
Là năm năng lực. Hãy thực hành 
Chỉ giáo đại thừa về sự chuyển di 
Liên hệ đến năm năng lực. 
Hãy yêu mến hoạt động này. 
5. TIÊU CHUẨN MỘT TÂM ĐÃ KHÉO LUYỆN 
Tất cả pháp đều do tư tưởng mà có ra. 
Hãy đề cao nhân chứng chính trong hai chứng nhân. 
Luôn luôn đào luyện hỉ lạc nội tâm. 
Bạn đã làm chủ được nó 
Nếu có thể được như thế trong khi tâm phát tán. 
6. NHỮNG ĐIỀU LỆ CỦA PHÁP TU TÂM 
Luôn luôn bám sát ba điểm chính. 
Thay ước nguyện của bạn 
Nhưng giữ nguyên phong thái độ cũng. 
Đừng nhắc đến tay chân què quặt của người khác 
Đừng bị ám ảnh bởi việc của người. 
Trước hãy tịnh hóa vọng tưởng lớn nhất. 
Hãy từ bỏ mọi hi vọng về quả báo. 
Từ bỏ thực phẩm có chất độc. 
Đừng nương tay với vọng tưởng. 
Đừng điên tiết vì những lời lăng nhục. 
Đừng chực để trả thù. 
Đừng tấn công những điểm yếu. 
Đừng đặt gánh nặng của con trâu dzo trên lưng trâu thường. 
Đừng chạy đua. 
Đừng bùa chú mất linh. 
Đừng để thiên thần thành ác quỷ. 
Đừng tìm hạnh phúc trong nỗi bất hạnh. 
7. LỜI KHUYÊN VỀ SỰ LUYỆN TÂM 
Tất cả pháp Du già đều được tu tập qua một pháp. 
Áp dụng một pháp cho tất cả đau buồn. 
Hai hành vi cho đầu và cuối. 
Nhẫn nhục, nếu gặp một trong hai trường hợp xảy ra! 
Giữ hai loại giới như giữ sinh mạng. 
Luyện tâm trong ba khổ hạnh. 
Tạo bao nhân duyên chính (để tu tập). 
Thiền quán để có ba việc không thối. 
Chớ để thân khẩu ý nhàn rỗi (không làm thiện) 
Hãy bình đẳng đối với các đề mục, xem chúng là thanh tịnh; 
Hãy thông thạo về pháp sâu và rộng 
Và yêu mến tất cả. 
Luôn thiền quán khi gặp khó khăn, 
Đừng lệ thuộc hoàn cảnh. 
Từ hôm nay hãy thực hành pháp tu chính yếu. 
Đừng nhầm lẫn. 
Đừng quá hi vọng. 
Đừng tu theo từng cơn. 
Hãy giải thoát nhờ hai pháp thiền, 
Đừng kiêu căng 
Đừng khinh người 
Đừng trao đổi 
Đừng mong được cảm ơn. 
Hãy nhớ kỹ những lời khuyên ấy. 
Năm sự suy đồi (ngũ trược) là đầy dẫy (trong thời mạt pháp) 
Nhưng hãy chuyển hóa chúng thành con đường giác ngộ. 
(nghĩa là hãy thực hành nhẫn nhục, nguyện lực, thưởng thức vị chân-không, tâm bi, tâm từ và tâm hỉ.) 
Nguồn gốc chi giáo này: 
Chỉ giáo này, tinh chất của cam lồ, 
Xuất xứ từ hệ phái truyền thừa 
Của Suvarnadvìpi 
Hành giả vĩ đại Chaekawa tu luyện theo chỉ giáo này, đã nói: 
Nhờ luyện tâm theo pháp này 
Tôi đã khơi dậy niềm hỉ lạc 
Nên tôi có nhiều lý do để tôn trọng pháp ấy. 
Mọi câu chuyện về đau khổ đã chấm dứt. 
Tôi cống hiến chỉ giáo này 
Để hàng phục ngã ái. 
Bây giờ tôi có thể chết không nuối tiếc.

{Ban văn gốc này về độ dài cũng như thứ tự của nó, được căn cứ theo giáo lý của Togme Rinpoche, Pháp tử của các Đấng Chiến thắng.}