Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

R

09 Tháng Tám 20167:20 CH(Xem: 2365)
R

R

Ra đát nẵng mô nại ra hạ đát đa Xem Bảo ấn thủ Bồ tát.

Ra hầu la Xem La hầu la.

Rakkhita Rakkhita(P)Một trong 100 vị Độc Giác Phật đã trú trong núi Isigili.

Ramakrishna Ramakriṣna(1936-1886) Shri Ramakrishna, nhà lãnh đạo tinh thần người Bengal được rất nhiều người Ấn độ giáo tôn thờ.

Ramanamaharshi Ramanamahārshi(1879-1950) Shri Ramanamaharshi, một trong những nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại của Ấn độ ngày nay. Ngày sanh ngày 29-12-1879 ở Tiruchuli, Tamil Nadu (miền nam Ấn độ).

Ramanuja Ramanuja(Vào khoảng 1055-1137) Một vị thánh và cũng là một triết gia miền nam Ấn độ, tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếngnhư: Shribhashya, Bhagavad Gita, Vedantasara, Vedartha-Samgraha, Vedantadipa,...

Rangjung Dorje Rangjung Dorje(S),1284-1339 C.E..

Rangton phái Rangton School.

rồng Xem long.

Rơm Pala(S),Straw.

Rừng chư Thiên Devavana(P).

Rừng Hạnh phúc Subhaga(P)Tên một bộ kinh.

Rừng sa la song thụ Sālavana(S)Sa la lâm, rừng cây sala Rừng cây sa la nơi Phật nhập diệt.

Rượu nếp Chang(S).